نرم افزار محاسبه ارزش افزوده حق کمیسیون

خلاصه
1397/06/14

امروزه طی طرح جامع مالیاتی کلیه مشاورین املاک باید بتوانند حق کمیسیون‌های طرفین معامله را بصورت فاکتور چاپی صادر و به مشتریان بنگاه خود تقدیم کنند.

نرم افزار محاسبه ارزش افزوده حق کمیسیون


امروزه طی طرح جامع مالیاتی کلیه مشاورین املاک باید بتوانند حق کمیسیون‌های طرفین معامله را بصورت فاکتور چاپی صادر و به مشتریان بنگاه خود تقدیم کنند. طبق طرح جامع مالیاتی فاکتور تحویلی به مشتریان باید اولاً دارای یک استاندارد بوده و دوما دارای تأییدیه سازمان مالیات باشد. این امر برای مشاورین املاک امری دشوار است؛ از این رو مشاورین املاک به نرم افزاری نیاز دارند تا فاکتور (صورتحساب‌های) مشتریان را به راحتی چاپ نماید و در آن میزان ارزش افزوده و حق کمیسیون را محاسبه نماید. نرم افزار صندوق مکانیزه املاک سرو دارای قابلیتی است که به راحتی در هنگام صدور فاکتور مالیات و عوارض آن را محاسبه می‌کند.
مزایای صدور فاکتور برای مشاورین املاک با نرم افزار صندوق مکانیزه املاک سرو
1) قانونی شدن کار مشاور املاک
پس از صدور فاکتور دیگر نیازی نیست نگران محاسبه ارزش افزوده و... شوید و با رد کردن مالیات و عوارض کار صدور فاکتور شما قانونی است.
2) محاسبه خودکار
دیگر نیاز نیست ذهن خود را مشغول محسابه عوارض و مالیات فاکتورها کنید.
3) واضح بودن صورتحساب
مشتری پس از مشاهده ملزم می‌شود که هزینه ای که برای وب صورتحساب صادر کردید را پرداخت نماید.
4) ثبت روش‌های پرداخت مشتری
می‌توانید مقادیر پرداخت مشتری را ثبت نمایید، مثلاً 60 هزارتومان نقدی پرداخت کرده، 40 هزارتومان چک داده و...
5) چاپ سریال برای هر فاکتور
نرم افزار بصورت خودکار برای هر صورتحساب یک سریال صادر می‌نماید.
6) تحریر دفاتر مشاغل
فاکتورها پس از صادر شدن به دفاتر مشاغل وارد می‌شوند و پس از این دفاتر مشاغل املاک هم بصورت خودکار تحریر می‌شود.
7) امکان گزارش گیری
نرم افزار علاوه بر صدور و چاپ فاکتورها می‌تواند از کلیه لیست فاکتورها گزارش تهیه نماید.


 خرید نرم افزار صندوق مکانیزه مشاور املاک