ارزیابی ویژگی های میان افزار

خلاصه
1397/06/13

افزار مناسب ابتدا اید نوع كاربرد و آنچه را كه در آن اهمیت دارد ، تعیین كرده و انواع مختلف میان افزار ها را بر حسب نیاز ، ارزیابی كنید

ارزیابی ویژگی های میان افزار   


برای انتخاب یك میان
افزار مناسب ابتدا اید نوع كاربرد و آنچه را كه در آن اهمیت دارد ، تعیین كرده و انواع مختلف میان افزار ها را بر حسب نیاز ، ارزیابی كنید . انجام این كار ، ساده به نظر می رسد.   
میان افزار در اصل برنامه واسطه است كه در شبكه ها بین سرور وكلاینت عمل می كند و وظیفه آن ایجاد سازگار بین آنها است . میان افزارها بر حسب اندازه ، هزینه ، پیچیدگی ، انعطاف پذیری و عملكردشان ، كیفیت ای متنوعی دارند اما وجود ویژگی های متفاوت در هر برنامه كاربردی ، بسیار مهم تر از بقیه مسائل است.
برای انتخاب یك میان افزار مناسب ابتدا اید نوع كاربرد و آنچه را كه در آن اهمیت دارد ، تعیین كرده و انواع مختلف میان افزار ها را بر حسب نیاز ، ارزیابی كنید . انجام این كار ، ساده به نظر می رسد .
در واقع ، ارزیابی مناسب میان افزار بدین صورت ، طرح گسترده ای است كه مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی بوده و همچنین به مهارت و تجربه ای نیاز دارد كه معمولاً هیچ یك از كارمندان ندارند .
به دلیل مشكلات موجود در ارزیابی دقیق و كامل میان افزار ، مصرف كنندگان معمولاً از روش های كوتاه تری استفاده می كنند . احتمالاً متداول ترین روش ، استفاده از توصیه عرضه كنندگان است ؛ بدین ترتیب كه مصرف كنندگان برای راحتی كار ، سیستم های میان افزار را بر اساس توصیه های عرضه كنندگان این محصولات خریداری كرده و یا انتخاب می كنند . این روش نسبتاً موثر است چرا كه از هزینه تعویض و كار با یك مورد جدید جلوگیری می كند .
بدیهی است كه استفاده از این روش ، مستلزم انتخاب یك عرضه كننده مناسب است كه بتواند سیستم های میان افزار كارآمدی عرضه كند ؛ به عبارتی سیستم های ثباتی كه طی چرخه حیات فناوری های مختلف دوام آورده و قابل استفاده باشند . اما این روش تنها تا زمانی كار آمد خواهد بود كه سیستم های میان افزار عرضه كننده شما ، پاسخگوی نیازهایتان باشند .