چگونه CPU را به روی برد اصلی نصب کنیم

خلاصه
1397/06/12

چگونه CPU را به روی برد اصلی نصب کنیم؟شرکت مهندسي آبان رايان البرز

چگونه CPU را به روی برد اصلی نصب کنیم؟


برای نصب CPU بر روی برد اصلی به ترتیب زیر عمل کنید:
1.    بررسی کنید که پایه های پردازنده کج نشده باشند.
2.    اهرم Lif را باز کنید طوری که با سوکت تشکیل زاویه قائمه را بدهد.
3.    پردازنده را از دو طرف آن گرفته و به آرامی و در جهت صحیح داخل سوکت قرار دهید. توجه داشته باشید که پردازنده فقط از یک طرف داخل سوکت رفته و تقریبا نیاز به هیچ گونه فشاری نخواهد داشت. معمولا نشانه کوچکی بر روی پردازنده و سوکت آن تعبیه شده است تا جهت صحیح جای گذاری راحت تر مشخص شود. به هر حال در صورتی که CPUبه راحتی جا نرفت، هرگز از نیروی اضافی برای جایگذاری استفاده نکنید. بررسی کنید که جهت جایگذاری صحیح باشد و در صورتی که باز هم با مشکل مواجه بودید، آن را از سوکت اخرج کرده و از سالم بودن پایه های آن مطمئن شوید. اگر پایه ای کج بود، سعی کنید به آرامی آن را به حالت اول برگردانده، زیرا پردازنده به هیچ وجه قابل تعمیر نیست.
4.    به آرامی و در حالی که قسمت فلزی سطح CPU را کمی با دست به سمت پایین فشار می دهید، اهرم را به حالت اول برگردانید.
5.    برای بهتر خنک شدن CPU، سطح فلزی خارجی پردازنده را با لایه نازکی از خمیر سیلیکون بپوشانید. با این کار از انتقال گرما از CPU به رادیاتور بهتر انجام می شود. ضمنا اگر از خمیر سیلیکون بیش از مقدار لازم استفاده کنید. هنگام جایگذاری رادیاتور ممکن است خمیر بیرون بزند. در این مورد نگران نباشید، فقط کافی است اطراف کار را با دستمال کاغذی تمیز کنید.