عمق بیت رنگ و اهمیت آن در فتوشاپ

خلاصه
1397/06/13

عمق بیت روشی است که شرح می دهد چه مقدار اطلاعات رنگ برای هر یک از پیکسل های تصویر موجود است. این ویژگی عمق بیت یا عمق پیکسل نام دارد

عمق بیت رنگ و اهمیت آن در فتوشاپ


عمق بیت روشی است که شرح می دهد چه مقدار اطلاعات رنگ برای هر یک از پیکسل های تصویر موجود است. این ویژگی عمق بیت یا عمق پیکسل نام دارد و هر چه مقدار آن بالاتر باشد بهتر است. هر چه عمق بیت بیشتر باشد (اطلاعات بیشتری در هر پیکسل وجود داشته باشد)یعنی رنگ های بیشتری در تصویر وجود داشته باشد و دقت بیشتری در نمایش رنگ ها و در تصایر دیجیتال به کار می رود. این مثال را در نظر بگیرید: پیکسلی با عمق بیت یک فقط دارای دو مقدار است یعنی سیاه و سفید . یک پیکسل خاکستری با عمق بیت هشت دارای دو به توان هشت یعنی 256 مقدار است. و پیکسلی با عمق بیت 24 دارای دو به توان بیست و چهار یعنی شانزده میلیون مقدار است . مقادیر رایج برای عمق بیت از یک تا 64 بیت در هر پیکسل است. تصوایر  فتوشاپ معمولا هشت بیتی یا شازنزده بیتی هستند هر چه مقدار اطلاعات بیشتر باشد حجم فایل بزرگتر شده و زمان بیشتری برای نمایش آن صرف می شود.