کنترل نمودن استثنائات مربوط به RTL

خلاصه
1397/06/12

زمانی که شما کدی را می نویسید که در آن روتین های مربوط به RTL (کتابخانه زمان اجرا) نظیر توابع ریاضی یا روال های مربوطه به کنترل نمودن فایل را فراخوانی می کنید

کنترل نمودن استثنائات مربوط به RTL


زمانی که شما کدی را می نویسید که در آن روتین های مربوط به RTL (کتابخانه زمان اجرا) نظیر توابع ریاضی یا روال های مربوطه به کنترل نمودن فایل را فراخوانی می کنید. به صورت پیش فرض استثنائات RTL پیغام هایی را بوجود می آورند که برنامه آن ها را به کاربر نمایش خواهد داد. شما می توانید کنترل کننده استثنائات مربوطه خودتان را برای کنترل نمودن استثنائات RTLبنویسید.
همچنین اسثنائات خاموش نیز وجود دارند که به صورت پیش فرض هیچ پیغامی را نمایش نمی دهند.
برای کنترل نمودن استثنائات RTL شما نیاز به دانستن موارد زیر دارید:
•    استثنائات RTL چه چیزی هستند؟
•    ایجاد نمودن یک کنترل کننده استثنا
•    عبارت مربوط به کنترل استثنائات
•    استفاده از نسل استثنا
•    حوزه کنترل کننده های استثنا
•    نوشتن کنترل کننده پیش فرض استثنائات
•    کنترل نمودن کلاس های مربوط به استثنائات
•    برپایی مجدد یک استثنا