مقاله در مورد مددجویان

در این صفحه می توانید مقالاتی با موضوعات مددجویان و غیره را مشاهده نمایید. جهت مشاهده هر مقاله با موضوع مددجویان روی دکمه جزییات از جلوی هر یک از مقاله های آن کلیک نمایید. همچنین می توانید مقالات در مورد مددجویان و مددجویان در مورد نرم افزارهای صندوق صدقات،پرینت قولنامه،دفترچه تلفن، مشاور املاک،خیریه،چاپ بارکد،بدهکار و بستانکار،برنامه اندروید املاک، برنامه های اتوماسیون و کلیه مطالب آموزشی را مشاهده نمایید و غیره را مشاهده نمایید.

نمایشعنوان مطلبتاریخ ثبت
جزییات بیشترثبت فرد تحت تکفل در نرم افزار مدیریت مددجویان سرو1399/10/11
جزییات بیشترسامانه استعلام مددجویان نرم افزار خیریه سرو1399/09/20
جزییات بیشترثبت مددجو در نرم افزار مدیریت مددجویان سرو1399/09/15
جزییات بیشترنحوه ثبت کمک غیر نقدی به مددجویان در نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/07/19
جزییات بیشترنحوه ثبت کمک نقدی به مددجو در نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/07/18
جزییات بیشترچاپ کارتکس مددجویان تحت حمایت به همراه مشخصات خانواده تحت تکفل1399/06/29
جزییات بیشترنحوه ویرایش مشخصات مددجویان در نرم افزار مدیریت خیریه سرو 1399/06/28
جزییات بیشترنحوه حذف نام و مشخصات مددجو از لیست سرپرستان فعال1399/06/27
جزییات بیشتراضافه نمودن مددجو به لیست مددجویان نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/06/24
جزییات بیشترمنوی ثبت مددجو در نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو1399/06/23
جزییات بیشترثبت افراد تحت تکفل در فرم ثبت مددجو نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو1399/06/15
جزییات بیشترنحوه افزودن مددجو در نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو1399/06/15
جزییات بیشترنمایش لیست مددجویانی که تاریخ تولد آنها امروز است در نرم افزار خیریه1398/06/21
جزییات بیشترخرید کالا به منظور کمک به مددجویان موسسه خیریه در نرم افزار خیریه سرو1397/09/19
جزییات بیشترآمار مددجویان براساس میزان تحصیلات در نرم افزار خیریه سرو1397/08/13
جزییات بیشترآمار مددجویان براساس وضعیت تاهل و جنسیت در نرم افزار خیریه1397/08/13
جزییات بیشترآمار مددجویان براساس وضعیت مسکن در نرم افزار خیریه1397/08/13
جزییات بیشترآمار مددجویان براساس وضعیت مسکن و جنسیت در نرم افزار خیریه1397/08/12
جزییات بیشترآمار مددجویان براساس وضعیت تاهل در نرم افزار خیریه1397/08/12
جزییات بیشترآمار مددجویان براساس دین در نرم افزار خیریه سرو1397/08/12
جزییات بیشترنمایش آمار تعداد مددجویان در هر استان و شهر در نرم افزار خیریه سرو1397/08/12
جزییات بیشترآمار تعداد مددجویان در هر استان،شهر و جنسیت در نرم افزار خیریه سرو1397/08/11
جزییات بیشترآمار مددجویان براساس میزان تحصیلات و جنسیت در نرم افزار خیریه1397/08/11
جزییات بیشترآمار مددجویان براساس دین و مذهب در نرم افزار خیریه سرو1397/08/10
جزییات بیشترآمار مددجویان براساس وضعیت اشتغال و جنسیت در برنامه خیریه1397/08/05
جزییات بیشترآمار مددجویان براساس وضعیت اشتغال در برنامه خیریه1397/08/05
جزییات بیشترآمار مددجویان براساس نوع بیمه در برنامه خیریه1397/08/05
جزییات بیشترآمار مددجویان براساس نوع بیمه و جنسیت در برنامه خیریه1397/08/05
جزییات بیشترآمار سرشماری تعداد زنان و مردان مددجو در برنامه خیریه1397/08/03
جزییات بیشترآمار سرشماری تعداد مددجو در هرگروه1397/08/03
123