شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز

فروش: 09130193010

پشتیبانی: 09130193010

ثابت: 34529279-031

کانال تلگرامی: aralborz@

ارسال آنلاین پیام

پیگیری پیام

مقالات

دسته بندی مقالات
گزارش به روزرسانی شماره 95 نرم افزار خیریه سرو گزارش به روزرسانی شماره 95 نرم افزار خیریه سرو

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه نود و پنج یا 95 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای

1397/11/11
گزارش به روزرسانی شماره 94 نرم افزار خیریه سرو گزارش به روزرسانی شماره 94 نرم افزار خیریه سرو

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه نود و چهار یا 94 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای

1397/11/11
گزارش به روزرسانی شماره 93 نرم افزار خیریه سرو گزارش به روزرسانی شماره 93 نرم افزار خیریه سرو

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه نود و سه یا 93 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو ر

1397/11/11
گزارش به روزرسانی شماره 92 نرم افزار خیریه سرو گزارش به روزرسانی شماره 92 نرم افزار خیریه سرو

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه نود و دو یا 92 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو ر

1397/11/11
گزارش به روزرسانی شماره 91 نرم افزار خیریه سرو گزارش به روزرسانی شماره 91 نرم افزار خیریه سرو

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه نود و یک یا 91 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می

1397/08/03
گزارش به روزرسانی شماره 90 نرم افزار خیریه سرو گزارش به روزرسانی شماره 90 نرم افزار خیریه سرو

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه نود یا 90 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو را بصو

1397/08/03
گزارش به روزرسانی شماره 89 نرم افزار خیریه سرو گزارش به روزرسانی شماره 89 نرم افزار خیریه سرو

دانلود آپدیت شماره هشتادو نه 89 نرم افزار جامع موسسات خیریه: نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و نه یا 89 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می

1397/06/26
گزارش به روزرسانی شماره 88 نرم افزار خیریه سرو گزارش به روزرسانی شماره 88 نرم افزار خیریه سرو

برنامه مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و هشت یا 88 به روز رسانی آپدیت شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو را

1397/06/18
گزارش به روزرسانی و آپدیت شماره 87 نرم افزار خیریه سرو گزارش به روزرسانی و آپدیت شماره 87 نرم افزار خیریه سرو

آپدیت 87 نرم افزار خیریه سرو: نرم افزار حرفه ای و جامع خیریه سرو به نسخه هشتادو و هفت یا 87 به روز رسانی(آپدیت) شده است. کاربرانی که دارای مجوز(لایسنس) معتبر این نرم افزار ویژه موسسات

1397/06/11
گزارش به روزرسانی شماره 86 نرم افزار خیریه سرو گزارش به روزرسانی شماره 86 نرم افزار خیریه سرو

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و شش یا 86 به روز رسانی یا آپدیت شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو

1397/05/24
گزارش به روزرسانی شماره 85 نرم افزار خیریه سرو گزارش به روزرسانی شماره 85 نرم افزار خیریه سرو

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و پنج یا 85 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو

1397/05/21
گزارش به روزرسانی شماره 84 نرم افزار خیریه سرو گزارش به روزرسانی شماره 84 نرم افزار خیریه سرو

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و چهار یا 84 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو را بصورت

1397/05/21
گزارش به روزرسانی شماره 83 نرم افزار خیریه سرو گزارش به روزرسانی شماره 83 نرم افزار خیریه سرو

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و سه یا 83 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو

1397/04/31
گزارش به آپدیت شماره 82 نرم افزار خیریه سرو گزارش به آپدیت شماره 82 نرم افزار خیریه سرو

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و دو یا 82 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو

1397/04/31
گزارش به روزرسانی شماره 82 نرم افزار خیریه سرو گزارش به روزرسانی شماره 82 نرم افزار خیریه سرو

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و دو یا 82 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو

1397/04/21
  •