مجوزهای وب سایت  
نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی
نشان ملی رسانه های دیجیتال
لوگوی ساماندهی