گزارش به روزرسانی شماره 95 نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1397/11/11

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه نود و پنج یا 95 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای


گزارش به روزرسانی شماره 95 نرم افزار خیریه سرو
نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه نود و پنج  یا 95 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.


اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 95 نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو عبارتند از:
* امکان انتخاب بازه تاریخ در قسمت گزارشات، درآمد نقدی
* امکان انتخاب بازه تاریخ در قسمت گزارشات هزینه نقدی
* تغییر در قسمت ترازنامه،منوی گزارشات، حسابداری ترازنامه
* تغییر در قسمت ترازنامه،منوی گزارشات، حسابداری تراز آزمایشی
* تغییر در قسمت تعریف گروه حساب در قسمت منوی اطلاعات اولیه، حسابداری، مدیریت کدینگ
نکته: برای نمایش حساب های در ترازنامه و تراز آزمایشی باید  در قسمت منوی اطلاعات اولیه، حسابداری، مدیریت کدینگ روی هر یک از گروه های حساب کلیک راست نموده و سپس ویرایش کنید و هریک را درسته مشخص شده قرار دهید.

خرید نرم افزار خیریهسایر مقالات آموزشی شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز :