گزارش به روزرسانی شماره 92 نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1397/11/11

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه نود و دو یا 92 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو ر


گزارش به روزرسانی شماره 92 نرم افزار خیریه سرو
نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه نود و دو  یا 92 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.


اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 92 نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو عبارتند از:
* افزودن گردش حساب در قسمت ثبت سند دستی از منوی حسابداری
* مرتب سازی قسمت بدهکار و بستانکار سند در قسمت منوی حسابداری گزینه ثبت دستی سند
* امکان تغییر کد سند با کلیک راست در منوی حسابداری،اسناد حسابداری
*امکان مرتب سازی خودکار اولی به آخری اسناد در قسمت تخلیه گروهی صندوق صدقات
* افزودن چند ابزار در منوی امکانات ابزارهای حسابداری
* و غیره

دانلود و خرید نرم افزار خیریه سروسایر مقالات آموزشی شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز :