گزارش به روزرسانی شماره 93 نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1397/11/11

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه نود و سه یا 93 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو ر


گزارش به روزرسانی شماره 93 نرم افزار خیریه سرو
نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه نود و سه  یا 93 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.


اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 93 نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو عبارتند از:
* تغییر در فرم جستجوی چک های پرداختی و دریافتی
* افزودن ریز سند در قسمت چک ها
* حل مشکل پیامک قسمت کمک خیریه
* افزودن کد سند در قسمت جستجوی دریافت و پرداخت
* امکان مشاهده ریز سند حسابداری در قسمت جزییات دریافت و پرداخت
* افزودن کد سند به  لیست دریافت و پرداخت
* امکان چاپ موارد داخل زونکن
* و غیرهسایر مقالات آموزشی شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز :