گزارش به روزرسانی شماره 88 نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1398/04/19

گزارش به روزرسانی شماره 88 نرم افزار خیریه سرو نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و هشت یا 88 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.

گزارش به روزرسانی شماره 88 نرم افزار خیریه سرو
نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و هشت یا 88 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.
اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 88 نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو عبارتند از:
* امکان ایجاد زونکن برای مددجویان موسسه خیریه در منوی اشخاص گزینه مددجویان گزینه زونکن ها
* امکان افزودن مددجویان در هر زونکن ها با کلیک راست و گزینه افزودن
* امکان ایجاد زونکن های تودرتو
* امکان مشاهده موارد درون زونکن با کلیک راست و فشردن دکمه مشاهده موارد
* امکان افزودن پیوست چک به اسناد صادرشده
* امکان تهیه گزارش جمع آوری صندوق صدقات براساس مامور تخلیه
* ثبت نام کاربری کاربر سیستم در قسمت درآمد، هزینه، کمک و غیره
* تکمیل تر شدن پرسش  و پاسخ  های متنی در قسمت منوی ابزارها