گزارش به روزرسانی شماره 112 نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1399/05/11

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه صد و دوازده یا 112 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه س


گزارش به روزرسانی شماره 112 نرم افزار خیریه سرو
نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه صد و دوازده  یا 112 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.


اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 112 نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو عبارتند از:
 تغییر کامل فرم ثبت گروهی حقوقی مستمری مددجویان
امکان ثبت گروهی کمک های نقدی در منوی کمک
 افزودن کادرهای شرایط محل اسکان، دوره های گذرانده شده، استعداد، رشته تحصیلی در قسمت پرونده های مددجویان
 تغییرات در فرم ترازنامه
 افزودن دکمه میانبر f6 به منوی برو به مددجوی شماره
 امکان چاپ مجدد لیست حقوق در منوی کمک، لیست کمک ها
افزودن گزینه تغییر به یستم تفصلی شناور در منوی تنظیمات
 تغییرات در قسمت تاج گل
 ثبت تاریخچه پشتیبان گیزی و بازیابی از اطلاعات
 نوشتن راهنماهای داخلی در برخی از قسمت های برنامه خیریه
و غیره
نکته: حتما گواهینامه نصب نرم افزار را طبق آموزش قرار داده شده نصب نمایید.

تاریخ به روز رسانی شماره 112 نرم افزار خیریه سرو یازدهم مرداد سال هزار و سیصد و نود و نه می باش