چگونه یک پایگاه داده ها بسازیم

خلاصه
1397/06/12

روش ساختن یک پایگاه داده های خوب را اولین بار در سال های اولیه رواج یافتن رایانه ها یعنی حدود سال 1960 میلادی تبیین کرده اند و این اصول تاکنون تغییر چندانی نیافته

چگونه یک پایگاه داده ها بسازیم؟؟


روش ساختن یک پایگاه داده های خوب را اولین بار در سال های اولیه رواج یافتن رایانه ها یعنی حدود سال 1960 میلادی تبیین کرده اند و این اصول تاکنون تغییر چندانی نیافته است. البته، کار ایجاد پایگاه داده ها به مرور زمان پیشرفت بسیار زیادی کرده است. مثلا در روزگاران گذشته، دست بردن در ساختمان یک پایگاه داده ها، کار بسیار مشکل و حتی غیر ممکن بود و به همین دلیل، دست بردن در ساختمان پایگاه داده ها خیلی گران تمام می شد و برخی اوقات، این کار، 60% به قیمت طراحی اولیه می افزود. اما امروزه ایجاد پایگاه داده ها، با کمک یک عدد رایانه و یک برنامه پایگاه داده های ارتباطی مانند اکسس بسیار سریع انجام می شود و دست بردن در ساختمان پایگاه داده ها نیز در هر لحظه ممکن و میسر است. امروزه می توان با اطلاعات کم و ناقص، کار را آغاز کرد و به مرور، ساختمان پایگاه داده ها و اجزای گوناگون آن و داده های داخل آن را تغییر داد تا به حالت ایده آل رسید.