امکان درج بارکد در قسمت سفارش نرم افزار ثبت سفارش

خلاصه
1400/06/16

در شرکت ها، کارگاه، کارخانه و فروشگاه هایی که نسبت به صادرات کالا اقدام می نمایند پس از اخذ هر سفارش و ثبت آن در نرم افزار ثبت سفارش سرو برگه آن را پرینت و به فردی که متصدی برر

امکان درج بارکد در قسمت سفارش نرم افزار ثبت سفارش
در شرکت ها، کارگاه، کارخانه و فروشگاه هایی که نسبت به صادرات کالا اقدام می نمایند پس از اخذ هر سفارش و ثبت آن در نرم افزار ثبت سفارش سرو برگه آن را پرینت و به فردی که متصدی بررسی و انجام سفارش است تحویل می دهند. حال چنانچه در این شرکت ها به منظور کاملا مکانیزه، مدرن و دیجیتالی شدن برای هر سفارش در نرم افزار ثبت سفارش سرو بخواهید یک کبارکد نیز اضافه نمایید نرم افزار ثبت سفارش سرو این ابزار را در اختیار شما قرار می دهد، بنابراین شما قادر خواهید بود در قسمت سفارش هر محصول یک یارکد نیز درج نمایید.
نرم افزار ثبت سفارش سرو نرم افزاری بسیار مدرن با هزاران ابزار کاربردی است که امکانات بسیار زیادی به منظور ثبت سفارش  مشتریان در اختیار شما قرار می دهد.
 نصب و ففعال سازی نرم افزار ثبت سفارش سرو بطور رایگان از طرف کارشناسان شرکت ما برای سراسر کشور انجام می شود.
به منظور خرید نرم افزار ثبت سفارش سرو فقط کافی است تا با شماره 09136328181 یا 09228022047 تماس بگیرید تا ظرف 5 دقیقه نرم افزار ثبت سفارش سرو برای شما فعال و راه اندازی شود.