مقاله در مورد پیامک

در این صفحه می توانید مقالاتی با موضوعات پیامک و غیره را مشاهده نمایید. جهت مشاهده هر مقاله با موضوع پیامک روی دکمه جزییات از جلوی هر یک از مقاله های آن کلیک نمایید. همچنین می توانید مقالات در مورد پیامک و پیامک در مورد نرم افزارهای صندوق صدقات،پرینت قولنامه،دفترچه تلفن، مشاور املاک،خیریه،چاپ بارکد،بدهکار و بستانکار،برنامه اندروید املاک، برنامه های اتوماسیون و کلیه مطالب آموزشی را مشاهده نمایید و غیره را مشاهده نمایید.

نمایشعنوان مطلبتاریخ ثبت
جزییات بیشترارسال پیامک در هنگام ثبت ملک، تقاضا و غیره1400/06/17
جزییات بیشترارسال پیامک پس از ثبت سفارش برای مشتریان1400/06/14
جزییات بیشترسامانه ارسال پیامک مدیریت انبار سرو1400/05/26
جزییات بیشترابزار ارسال پیامک در نرم افزار مشاور املاک سرو1400/05/11
جزییات بیشتر ارسال پیامک در هنگام ثبت ملک تقاضا و غیره1400/05/01
جزییات بیشترپنل پیامک نرم افزار مشاور املاک سرو1400/01/09
جزییات بیشترتغییر متن پیامک ثبت ملک در نرم افزار مشاور املاک سرو1399/12/17
جزییات بیشترتغییر متن پیامک ثبت ملک در نرم افزار مشاور املاک سرو1399/12/16
جزییات بیشترتغییر متن پیامک ثبت تقاضا در نرم افزار مشاور املاک سرو1399/12/15
جزییات بیشترارسال پیامک گروهی در نرم افزار چاپ قولنامه سرو1399/11/11
جزییات بیشترارسال پیامک تکی در نرم افزار چاپ قولنامه سرو1399/11/10
جزییات بیشترارسال پیامک پس از چاپ قولنامه مشاور املاک1399/09/05
جزییات بیشترساخت گروه برای ارسال پیامک در نرم افزار املاک سرو1399/05/07
جزییات بیشترچگونگی ارسال پیامک از طریق نرم افزار املاک سرو1399/05/05
جزییات بیشترچگونگی ارسال پیامک از طریق نرم افزار املاک سرو1399/05/05
جزییات بیشترارسال پیامک در نرم افزار املاک سرو وضعیت تحویل1399/05/04
جزییات بیشترابزار پیامک هوشمند در نرم افزار املاک سرو1399/05/02
جزییات بیشترنحوه تغییر متن پیامک تشکیل پرونده مددجویان در نرم افزار خیریه سرو1397/06/07
جزییات بیشترنحوه تغییر متن پیامک تشکیل پرونده خیرین در نرم افزار خیریه سرو1397/06/07
جزییات بیشترنحوه تغییر متن پیامک تخلیه صندوق صدقات در نرم افزار خیریه سرو1397/06/07
جزییات بیشترنحوه تغییر متن پیامک دریافت کمک نقدی خیرین در نرم افزار خیریه سرو1397/06/07
جزییات بیشترنحوه تغییر متن پیامک پرداخت کمک نقدی در نرم افزار خیریه سرو1397/06/05
جزییات بیشترنحوه ارسال یک پیامک خاص برای بازاریاب های موسسه خیریه با نرم افزار خیریه1397/06/05
جزییات بیشترنحوه ارسال یک پیامک خاص برای کارکنان موسسه خیریه با نرم افزار خیریه1397/06/05
جزییات بیشترنحوه ارسال یک پیامک خاص برای پزشکان موسسه خیریه با نرم افزار خیریه1397/06/05
جزییات بیشترنحوه ارسال یک پیامک خاص برای مددجویان موسسه خیریه با نرم افزار خیریه1397/06/04
جزییات بیشترنحوه ارسال یک پیامک خاص برای امین های صندوق صدقات خیریه1397/06/04
جزییات بیشترنحوه ارسال یک پیامک برای خیرین موسسه خیریه با برنامه سرو1397/06/03
جزییات بیشترارسال پیامک های آماده ارسال در نرم افزار مدیریت خیریه سرو1397/05/30
جزییات بیشترارسال پیامک های آماده ارسال در نرم افزار مشاور املاک سرو1397/05/30
12