سخت افزار قطعات سخت افزاری سیستم شامل موارد زیر است

خلاصه
1397/06/12

حافظه هاي جانبي( معمولا ديسک ها) که براي ذخيره داده ها به کار مي روند و دستگاه هاي ورودي- خروجي (مثل درايو ها)، گرداننده هاي دستگاه ها، کانال هاي ورودي

سخت افزار قطعات سخت افزاری سیستم شامل موارد زیر است


قطعات سخت افزاري سيستم شامل موارد زير است:•
حافظه هاي جانبي( معمولا ديسک ها) که براي ذخيره داده ها به کار مي روند و دستگاه هاي ورودي- خروجي (مثل درايو ها)، گرداننده هاي دستگاه ها، کانال هاي ورودي – خروجي و غيره.
• پردازنده هاي سخت افزار و حافظه هاي اصلي آن ها که براي پشتيباني از اجراي نرم افزار بانک اطلاعاتي به کار مي روند.