چطور قولنامه یک آپارتمان را برای اجاره بنویسیم

خلاصه
1399/08/09

سابق بر این تنظیم قولنامه های اجاره از طریق فرم های چاپی بود که پس از مدتی در اختیار دفاتر مشاور املاک قرار می گرفت مشخصات طرفین و مورد اجاره بطور دستی وارد فرم اجاره نامه می شد.

چطور قولنامه یک آپارتمان را برای اجاره بنویسیم
 سابق بر این تنظیم قولنامه های اجاره از طریق فرم های چاپی بود که پس از مدتی در اختیار دفاتر مشاور املاک قرار می گرفت مشخصات طرفین و مورد اجاره بطور دستی وارد فرم اجاره نامه می شد. گاهی ممکن بود با وجود ایجاد و بروز خطا یا اشتباهاتی خط خوردگی یا خدشه ای به متن و یا مشخصات ایجاد گردد یا اینکه به سبب ناخوانا بودن خط فردی که اقدام به نوشتن قرارداد اجاره می نمود باز هم با اشتباه یا ایراداتی مواجه می شدیم.
نرم افزار چاپ قولنامه و اجاره نامه سرو با امکان چاپ تمام قراردادهای مورد نیاز مربوط به اجاره نامه یا قولنامه مسکن یا خودرو شما را از از چند جهت نسبت به قولنامه های سابق پیش تر می برد.
با تهیه و نصب نرم افزار چاپ قولنامه سرو دیگر نیازی به مراجعه و تهیه مجدد قولنامه های کاغذی و از پیش چاپ شده نخواهید داشت بنابراین لازم نیست به محض اتمام قولنامه یا قراردادهای اجاره کاغذی به تکاپو و تلاش برای مراجعه به منظور تهیه مجدد قولنامه یا قرارداد اجاره نماییم.
 دیگر با توجه به اینکه در قولنامه های قدیمی درج مشخصات طرفین قرارداد اجاره فقط بطور دستی و با نوشتن مشخصات طرفین قرارداد بر روی کاغذ امکان پذیر بود به این سبب هرگاه خطایی در ثبت مشخصات طرفین قرارداد اجاره رخ می داد اصلاح آن خطا مستلزم خط زدن و حاشیه نویسی قولنامه یا قرارداد اجاره می بود ولیکن در نرم افزار چاپ قولنامه سرو چنانچه به اشتباه تمامی مشخصات طرفین نیز وارد گردد بدون کوچکترن خدشه این امکان را خواهید داشت تا مجددا تمام مشخصات را اصلاح نمایید یا حتی اگر پس از چاپ مشاهده نمایید که تمام یا قسمتی از مشخصات طرفین ایرادی داشته باشند نیز امکان اصلاح و چاپ مجدد را با چند کلیک خواهید داشت.
برای سفارش نرم افزار چاپ قولنامه سرو می توانید با شماره 09228022047 مهندس داودی تماس حاصل نمایید.سایر مقالات آموزشی شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز :