ممبر چیست؟

خلاصه
1397/07/26

احتمالا امروزه کلمه ممبر را زیاد از دوست و آشنایان می شنوید و دوستدارید بدانید این کلمه به چه معناست و ماهیت این کلمه را بدانید. در این مطلب کوتاه معنا و مفهوم این کلمه را به ش

ممبر چیست؟
مقدمه
احتمالا امروزه کلمه ممبر را زیاد از دوست و آشنایان می شنوید و دوستدارید بدانید این کلمه به چه معناست و ماهیت این کلمه را بدانید. در این مطلب کوتاه معنا و مفهوم این کلمه را به شما بیان می کنیم.
معنای ممبر
ممبر یک کلمه انگیسی است که بصورت member نوشته می شود و در فارسی به معنای عضو است. گاهی این کلمه را ممبرس هم می گویند که به معناس اعضا می باشد.

چرا از کلمه مببر استفاده می شود؟


امروزه به اعضایی که در یک مکان گردهم می آیند ممبر گفته می شود. برای مثال وقتی یک کانال در یک پیامرسان ساخته می شود یکسری از اشخاص آن مطالب را می خوانند و آن کانال را دنبال می کنند از آن جهت به آن اشخاص ممبر یا عضو می گویند. لازم به ذکر است ممبر تنها برای کانال ها به کار نمی رود به اعضای یک سایت، اعضای یک باشگاه، اعضای یک صفحه و غیره هم ممبر گفته می شود.