دانلود سورس تبدیل مبنای ده به مبنای هشت در سی پلاس پلاس

دانلود سورس تبدیل مبنای ده به مبنای هشت در سی پلاس پلاس

این پروژه یک سورس کد برنامه نویسی به زبان سی پلاس پلاس c plus plus است که عدد مبنای ده (دسیمال) را به مبنای هشت (اوکتال) تبدیل می کند.

دانلود سورس تبدیل مبنای ده به مبنای هشت در سی پلاس پلاس
دانلود سورس تبدیل مبنای دسیمال به مبنای اوکتال در سی پلاس پلاس
این پروژه یک سورس کد برنامه نویسی به زبان سی پلاس پلاس c plus plus است که عدد مبنای ده (دسیمال) را به مبنای هشت (اوکتال) تبدیل می کند.   پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او خواسته می شود که یک عدد بر مبنای ده(دسیمال یا decimal) را وارد کند پس  از اینکار برنامه معادل مبنای هشت (اوکتال یا octal) آن را نمایش می دهد.
جملات کلیدی:
برنامه تبدیل مبنای ده به مبنای هشت
برنامه تبدیل مبنای دسیمال به اوکتال
برنامه تبدیل decimal به octal
کد تبدیل ده دهی به مبنای هشت
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.