دانلود کد رسم مثلث با حروف الفبا با تکرار حروف الفبا با سی پلاس پلاس

دانلود کد رسم مثلث با حروف الفبا با تکرار حروف الفبا با سی پلاس پلاس

این پروژه یک سورس کد با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus است که در آن یک مثلث با حروف الفبا به تکرار حروف الفبا رسم می شود

دانلود کد رسم مثلث با حروف الفبا با تکرار حروف الفبا با سی پلاس پلاس
این پروژه یک سورس کد با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus است که در آن یک مثلث  با  حروف الفبا به تکرار حروف الفبا رسم می شود. وقتی که کاربر برنامه را اجرا می کند یک مثلث با حروف الفبای a تا c رسم می شود به گونه ای که در یک سطر تاجایی که نیاز باشد حرف a، تاجایی که نیاز باشد حرف b  و غیره در خروجی چاپ می شود . نمونه مثلث را می توانید در گوشه پایین سمت چپ عکس می توانید ببینید.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.