دانلود سورس رسم مثلث با استفاده از کاراکتر ستاره در سی پلاس پلاس

دانلود سورس رسم مثلث با استفاده از کاراکتر ستاره در سی پلاس پلاس

این کد یک پروژه سورس کد رسم یک مثلث با استفاده از حرف یا کاراکتر ستاره * با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus هست. وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند یک شکل مثلث با استفاده از کاراکتر ستاره (*) همانند تصویر بر روی مانیتور نمایش رسم می شود

دانلود سورس رسم مثلث با استفاده از کاراکتر ستاره در سی پلاس پلاس
این کد یک پروژه سورس کد رسم یک مثلث با استفاده از حرف یا کاراکتر ستاره *  با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus هست. وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند یک شکل مثلث با استفاده از کاراکتر ستاره (*) همانند تصویر بر روی  مانیتور نمایش رسم می شود.  نحوه رسم مثلث با کاراکتر ستاره در گوشه پایین عکس بالا سمت راست موجود است.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.