دانلود کد ذخیره و بازیابی اطلاعات از آرایه یک بعدی در سی پلاس پلاس

دانلود کد ذخیره و بازیابی اطلاعات از آرایه یک بعدی در سی پلاس پلاس

این پروژه یک سورس کد با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus است که اطلاعات را از کاربر می گیرد و سپس در یک آرایه یک بعدی ذخیره می کند و سپس عناصر را از آرایه یک بعدی می خواند و در خروجی چاپ می کند.

دانلود کد ذخیره و بازیابی اطلاعات از آرایه یک بعدی در سی پلاس پلاس
این پروژه یک سورس کد با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس  c plus plus است که اطلاعات را از کاربر می گیرد و سپس در یک آرایه یک بعدی ذخیره می کند و سپس  عناصر را از آرایه یک بعدی می خواند و در خروجی چاپ می کند.
پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او سوال می شود که چه تعداد عنصر(عدد) می خواهید در آرایه ذخیره کنید سپس به همان تعداد از او اطلاعات درخواست می شود و آنها را در یک آرایه یک بعدی ذخیره می شود پس از اینکار عناصر آرایه را همه می خواند و در خروجی نمایش داده می شود.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.