دانلود کد تولید عدد تصادفی با زبان c

دانلود کد تولید عدد تصادفی با زبان c

این پروژه یک سورس کد تولید عدد تصادفی(عدد رندوم) می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نویسی سی یا زبان c نوشته شده است

دانلود کد تولید عدد تصادفی با زبان c


این پروژه یک سورس کد تولید  عدد تصادفی(عدد رندوم) می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نویسی سی یا زبان c نوشته شده است.
پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد برنامه در خروجی 100 (صد) عدد تصادفی را بصورت خودکار بر روی مانیتور چاپ می کند. این پروژه یا کد با زبان سی یا زبان c نوشته شده است که سورس کد آن در یک فایل با پسوند c وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.