دانلود کد کوچکترین عنصر آرایه با زبان c

دانلود کد کوچکترین عنصر آرایه با زبان c

این پروژه یک کد به زبان سی یا زبان c است که کوچکترین عنصر یک آرایه یک بعدی را پیدا می کند. در این پروژه وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند از او خواسته می شود

دانلود کد کوچکترین عنصر آرایه با زبان c


این پروژه یک کد به زبان سی یا زبان c است که کوچکترین عنصر یک آرایه یک بعدی را پیدا می کند. در این پروژه وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند از او خواسته می شود تا اندازه آرایه را مشخص کند، پس از اینکار از کاربر می خواهد n عدد را که معین کرده بود وارد نماید، پس از اینکار برنامه در خروجی کوچکترین عدد در آرایه یک بعدی را نمایش می دهد.
این سورس کد به زبان سی یا زبان c نوشته شده است.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.