دانلود کد جمع دو عدد با اشاره گر یا پوینتر در زبان سی

دانلود کد جمع دو عدد با اشاره گر یا پوینتر در زبان سی

این سورس کد یک کد به زبان سی یا زبان c است که در آن دو عدد با استفاده از اشاره گر یا پوینتر(pointer) جمع می شوند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او درخواست می شود

دانلود کد جمع دو عدد با اشاره گر یا پوینتر در زبان سی


این سورس کد یک کد به زبان سی یا زبان c  است که در آن دو عدد با استفاده از اشاره گر یا پوینتر(pointer) جمع می شوند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او درخواست می شود که دو عدد را وارد کند(عدد اول در متغیر اول و عدد دوم در متغیر دوم ذخیره می شود) سپس با استفاده از اشاره  گرها هر دو عدد جمع می شوند و حاصل نتیجه را در خروجی چاپ می کند.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.