دانلود کد  تشخص عدد آرمسترانگ با زبان c

دانلود کد تشخص عدد آرمسترانگ با زبان c

این پروژه یک سورس کد نوشته شده با زبان سی است که تشخیص عدد آرمسترانگ Armstrong می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نوسی سی یا همان زبان c نوشته شده است

دانلود کد  تشخص عدد آرمسترانگ با زبان c


این پروژه یک سورس کد نوشته شده با زبان سی است که تشخیص عدد آرمسترانگ Armstrong می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نوسی سی یا همان زبان c نوشته شده است.  عدد آرمسترانگ به عددی گفته میشود که حاصل جمع مکعب اعداد تشکیل دهنده آن برابر با خود عدد باشد.
بعد از اینکه کاربر اجرا کننده پروژ، برنامه را اجرا کرد از او سوال می شود که یک عدد مثبت را وارد کند، اگر عدد وارد شده کاربر یک عدد آرمسترانگ بود پیام می دهد(بر روی مانیتور چاپ می شود) که عدد یک عدد آرمسترانگ است در غیراینصورت پیام می دهد که عدد یک عدد آرمسترانگ نمی باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.