دانلود کد چاپ معکوس آرایه با زبان برنامه نویسی جاوا

دانلود کد چاپ معکوس آرایه با زبان برنامه نویسی جاوا

این کد، کد یک پروژه است که یک آرایه را از کاربر می گیرد و سپس معکوس(وارونه) آن را در خروجی نمایش می دهداست که با زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java نوشته شده است. وقتی کاربر موردنظر برنامه(پروژه) را اجرا می نماید

دانلود کد چاپ معکوس آرایه با زبان برنامه نویسی جاوا

این کد، کد یک پروژه است که یک آرایه را از کاربر می گیرد و سپس معکوس(وارونه) آن را در خروجی نمایش می دهداست که با زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java نوشته شده است. وقتی کاربر موردنظر برنامه(پروژه) را اجرا می نماید از او درخواست می شود تا تعداد عناصر آرایه(تعداد خانه های آرایه) را وارد کند سپس به همان تعداد از کاربر اعداد آرایه خواسته می شود سپس در خروجی آرایه معکوس می شود و معکوس آن در خروجی چاپ می شود.

برای مثال ابتدا کاربر تعداد عناصر آرایه را چهار وارد می کند و سپس اینتر می کند، و سپس اعداد

5

8

4

3

را وارد می کند سپس برنامه در خروجی بصورت زیر آنها را چاپ می کند.

3

4

8

5

و برنامه پایان خواهد یافت.

فایل قابل نوشته شده قابل پیاده سازی در هر برنامه تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.

پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.