دانلود کد جمع رقم های یک عدد با زبان جاوا

دانلود کد جمع رقم های یک عدد با زبان جاوا

این سورس کد یک کد به زبان جاوا یا زبان java است که در آن ارقام یک عدد ( رقم های یک عدد باهم) با هم جمع می شوند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او درخواست می شود که یک عدد را وارد کند برای مثال کاربر عدد 123 را وارد می کند

دانلود کد جمع رقم های یک عدد با زبان جاوا


این سورس کد یک کد به زبان جاوا یا زبان java است که در آن  ارقام یک عدد  ( رقم های یک عدد باهم) با هم جمع  می شوند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او درخواست می شود که یک عدد را وارد کند برای مثال کاربر عدد 123 را وارد می کند سپس برنامه حاصل جمع اعداد عدد وارد شده را حساب می کند و حاصل جمع اعداد را در خروجی و بر روی صفحه مانیتور نمایش می دهد. برای مثال حاصل جمع عدد 123 را به این صورت حساب می کند 1 بعلاوه 2 بعلاوه سه که جمعا می شود 6 را در خروجی نمایش می دهد.
فایل نوشته شده قابل پیاده سازی در هر برنامه ویراستار جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.