دانلود کد پیدا کردن اعداد قابل تقسیم یا مجذور یک عدد با زبان پایتون

دانلود کد پیدا کردن اعداد قابل تقسیم یا مجذور یک عدد با زبان پایتون

این پروژه یک سورس کد آماده به زبان برنامه نویسی پایتون یا زبان برنامه Python است که ابتدا از کاربر درخواست می شود 5 عدد را به عنوان ورودی وارد کند سپس از خواسته می شود یک عدد به عنوان ورودی ر بگیرد و سپس تمام اعداد بخش پذیر یا قابل تقسیم را در خروجی چاپ می کند

دانلود کد پیدا کردن اعداد قابل تقسیم یا مجذور یک عدد با زبان پایتون

این پروژه یک سورس کد آماده به زبان برنامه نویسی پایتون یا زبان برنامه Python   است که ابتدا از کاربر درخواست می شود 5 عدد را به عنوان ورودی وارد کند سپس از خواسته می شود یک عدد به عنوان ورودی ر  بگیرد  و سپس تمام اعداد بخش پذیر یا قابل تقسیم را در خروجی چاپ می کند، برای مثال هنگامی که کاربر برنامه را اجرا کرد از او سوال می شود پنج عدد را وارد کن، کاربر در جواب عددهای 12،65،39،102 و 221 را با اینتر وارد می کند، سپس از او سوال می شود که یک عدد را برای پیدا کردن قابل تقسیم بودن وارد کند، برای مثال کاربر عدد 13 را وارد می کند، در نهایت پروژه در جواب او اعداد 65،39 و 221 را نمایش می دهد، چون این اعداد بر 13 قابل تقسیم می باشند.

فایل سورس این پروژه با زبان برنامه نویسی پایتون یا زبان Python  نوشته شده است و شما می توانید آن را با هر نرم افزار کامپایلر پایتونی مثل پایتون فور ویندوز یا کامپایلرهای تحت وب آن را اجرا کنید. و همچنین راهنمای اجرا پروژه همراه آن وجود دارد. فایل سورس برنامه در یک فایل با پسوند py وجود دارد.