دانلود کد اجتماع اشتراک و تفاضل دو مجموعه با زبان پایتون

دانلود کد اجتماع اشتراک و تفاضل دو مجموعه با زبان پایتون

این پروژه یک سورس کد پیدا کردن اجتماع، اشتراک و تفاضل دو مجموعه است که با زبان برنامه نویسی پایتون یا زبان برنامه نویسی Python نوشته می شود. در این پروژه دو مجموعه A و B بصورت ثابت وجود دارد

دانلود کد اجتماع اشتراک و تفاضل دو مجموعه با زبان پایتون


این پروژه یک سورس کد پیدا کردن اجتماع، اشتراک و تفاضل دو مجموعه است که با زبان برنامه نویسی پایتون یا زبان برنامه نویسی Python   نوشته می شود. در این پروژه دو مجموعه A و B بصورت ثابت وجود دارد که پس از اجرای برنامه حاصل اجتماع(اعدادی که هم در a و b هستند بدون تکرار)، اشتراک(اعدادی که در هر دو مجموعه مشترک هستند)، تفاضل(اعدادی که در مجموعه a هستند ولی در b نیستند) و تقاران هر دو مجموعه بر روی مانیتور چاپ می شود.
فایل سورس این پروژه با زبان برنامه نویسی پایتون یا زبان Python  نوشته شده است و شما می توانید آن را با هر نرم افزار کامپایلر پایتونی مثل پایتون فور ویندوز یا کامپایلرهای تحت وب آن را اجرا کنید. و همچنین راهنمای اجرا پروژه همراه آن وجود دارد. فایل سورس برنامه در یک فایل با پسوند py وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.