گزارش به روز رسانی نسخه 102 نرم افزار مشاور املاک سرو

خلاصه
1400/06/24

گزارش به روز رسانی نسخه 102 نرم افزار مشاور املاک سرو مکانات اضافه شده به نسخه 10۲ نرم افزار مشاور املاک سرو به شرح زیر می باشد:

گزارش به روز رسانی نسخه 102 نرم افزار مشاور املاک سرو

امکانات اضافه و اصلاح شده در نسخه 102 یا صد و دو نرم افزار مشاور املاک به شرح زیر می باشد:
--
امکانات اضافه شده به نسخه 10۲ نرم افزار مشاور املاک سرو به شرح زیر می باشد:
* افزودن تقویم کاری به منوی گزارشات
* نمایش آمار تعداد املاک ثبت شده توسط هر مشاور در قسمت آمار
* تغییر سیستم آمار در منوی گزارشات
* افزودن امکان استعلام افراد در قسمت اشخاص
* افزودن امکان استعلام افراد در قسمت دفترتلفن
* افزودن تاریخ ثبت و تاریخ ویرایش و کاربر ثبت کننده و ویرایش کننده در قسمت ثبت ملک سریع
* جلوگیری از نمایش موارد بایگانی در قسمت جستجوی دو مرحله ای
* امکان چاپ موارد یادآوری و گرفتن خروجی اکسل
* سه رقم سه رقم جداشدن زیربنا و مساحت در قسمت فرم ثبت سریع
* سه رقم سه رقم جداشدن زیربنا و مساحت در قسمت فرم ثبت تقاضا
* افزودن ثبت تقاضای هوشمند در منوی تقاضا
*  بازشدن تقاضا بصورت هوشمند
* نمایش زونکن های خودکار در قسمت میزکار
* و غیره

تاریخ انتشار نسخه 102 برابر با 1400/06/24 می باشد.
 لطفا درخواست ها و ایده های جدید را از طریق فرم ارسال پیشنهاد درون نرم افزار برای ما ارسال کنید.
سایر مقالات آموزشی شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز :