درباره گوگل

خلاصه
1397/08/15

ماموریت گوگل ارایه بهترین تجربه جستجودراینترنت بوسیله دردسترس قراردادن عمومی اطلاعات جهان است.گوگل ایجادکننده بزرگترین ماشین جستجوی جهان

درباره گوگل،


ماموریت گوگل ارایه بهترین تجربه جستجودراینترنت بوسیله دردسترس قراردادن عمومی اطلاعات جهان است.گوگل ایجادکننده بزرگترین ماشین جستجوی جهان، سریعترین وآسانترین راه پیداکردن اطلاعات را ارائه می کند. بادستیابی به بیش از1،3میلیاردصفحه گوگل نتایج راکمترازیک دوم ثانیه به کاربران درسراسر جهان ارائه می کند. اکنون گوگل روزانه به بیش ازصدها میلیون تقاضای جستجوپاسخ می دهد. دودانشجوی دکترای دانشگاه stanford، یعنی لری پیج وسرجی برین، گوگل را درسال 1998 تاسیس کردند، این شرکت خصوصی در ماه جون1999 یعنی تیرماه 1379 رسما باسرمایه تاسیس 25 میلیون دلار معرفی شد. این شرکت همراهانی را چون کلاینر پرکینز کاوفیلد وکپییتال را پیدا کرد. گوگل سرویس وخدمات عمومی اصلی خود را در وب سایت خود در www.google.com ارائه میدهد. درباره تکنولوژی گوگل تکنولوژی متحول جستجوی گوگل وطراحی اینترفیس مطلوب برای کاربران گوگل را به عنوان بخشی از ماشینهای جستجوی نسل جدید تبدیل کرده است. فراتر از استفاده از تکنولوژی کلمات کلیدی، گوگل بر اساس تکنولوژی pagerank نیز پایه گذاری شده که این تکنولوژی باعث میشود تا نتایج مهمتر در یک جستجو اولتر دیده شوند.pagerank یک سنجش معقولی را برای اعتبارصفحات وبی که بر اساس معادله برابری 500 میلیون متغیر وبیش از 2 بیلیون شرایط محاسبه شدن را ایفا میکند Pageraank از ساختارلینک عظیم وب به عنوان ابزار سازماندهی استفاده میکند. معنی گوگل گوگل برگرفته شده از کلمه google ،یک عدد یک وصد صفر جلوی آن است که میلتون سیروتا پسرخواهر خواهر ادوارد کاسنرریاضیدان آمریکایی اختراع شده است.این موضوع که یک عدد یک وصد صفر جلوی آن در واقع نوعی شعار و مقصود موضوع است. بین معنی که گوگل قصد دارد سرویسها، اهداف واطلاع رسانی و اطلاعات خود را تا آن مقدار در وب جهانی گسترش دهد.