گواهی امضا الکترونیک برای مشاور املاک

خلاصه
1402/09/20

گواهی امضا الکترونیک از این به بعد بجای امضاهای معمولی استفاده می شود. به عبارتی وقتی با امضا الکترونیک فاکتور صادر می کنید فاکتورهای شما حکم امضا شدن شما را دارند.

گواهی امضا الکترونیک برای مشاور املاک
هر مشاور املاک برای اینکه بتواند از طریق حافظه مالیاتی مشاور املاک فاکتور الکترونیکی صادر نماید باید یک «گواهی امضا الکترونیک» از یک مرکز میانی عام تهیه کند.

گواهی امضا الکترونیک از این به بعد بجای امضاهای معمولی استفاده می شود. به عبارتی وقتی با امضا الکترونیک فاکتور صادر می
کنید فاکتورهای شما حکم امضا شدن شما را دارند.

هر گواهی امضا الکترونیک دارای موارد زیر می باشد:
هر گواهی امضا شامل یک کلیدعمومی یا public key، یک کلید خصوصی یا private key و یک گواهینامه امضا الکترونیک یا certificate می باشد. کلید خصوصی فقط باید نزد شما باشد ولی کلید عمومی را باید به سازمان امورمالیاتی و در کارپوشه مالیاتی خود بارگزاری نمایید.

گواهی امضا الکترونیک بر روی چه چیزی قرار داده می شود:
این گواهی امضا الکترونیک گاهی بصورت یک فایل نرم افزاری و گاهی بصورت یک توکن سخت افزاری در اختیاری شما قرار داده می شود. قیمت گواهی امضا الکترونیک روی توکن سخت افزاری گران تر می باشد.
سایر مقالات آموزشی شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز :