مقاله در مورد کمک ها

در این صفحه می توانید مقالاتی با موضوعات کمک ها و غیره را مشاهده نمایید. جهت مشاهده هر مقاله با موضوع کمک ها روی دکمه جزییات از جلوی هر یک از مقاله های آن کلیک نمایید. همچنین می توانید مقالات در مورد کمک ها و کمک ها در مورد نرم افزارهای صندوق صدقات،پرینت قولنامه،دفترچه تلفن، مشاور املاک،خیریه،چاپ بارکد،بدهکار و بستانکار،برنامه اندروید املاک، برنامه های اتوماسیون و کلیه مطالب آموزشی را مشاهده نمایید و غیره را مشاهده نمایید.

نمایشعنوان مطلبتاریخ ثبت
جزییات بیشترکمک به موسسات خیریه چه کمکی به جامعه می کند؟1402/09/08
جزییات بیشترخیریه ها چه نقشی در کمک به نیازمندان دارند؟1402/09/02
جزییات بیشترنرم افزارهای حسابداری چه کمکی می کنند؟1402/08/22
جزییات بیشترهوشمندی در نرم افزار چاپ چک هنگام استفاده و کمک به کاربر1401/01/19
جزییات بیشترمدیریت کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین1401/01/14
جزییات بیشترچگونه اینترنتی به جمع آوری کمک های مردمی اقدام نماییم1400/08/05
جزییات بیشترنحوه ثبت کمک غیر نقدی به مددجویان در نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/07/19
جزییات بیشترنحوه ثبت کمک نقدی به مددجو در نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/07/18
جزییات بیشترگزارش گیری کمک های غیر نقدی در نرم افزار مدیریت خیریه1399/07/09
جزییات بیشترنحوه چاپ و گزارش گیری کمک های نقدی در نرم افزار خیریه سرو1399/07/08
جزییات بیشترنحوه تهیه گزارش شش ماهه کمک های غیرنقدی خیرین در نرم افزار خیریه سرو1398/07/09
جزییات بیشترنحوه پرینت گزارش فصلی کمک های غیرنقدی خیرین در نرم افزار خیریه سرو1398/07/09
جزییات بیشترآموزش چاپ گزارش ماهانه کمک های غیرنقدی خیرین در نرم افزار خیریه سرو1398/07/07
جزییات بیشترخرید کالا به منظور کمک به مددجویان موسسه خیریه در نرم افزار خیریه سرو1397/09/19
جزییات بیشترچاپ ریز کمک هایی که به ایتام شده است در نرم افزار خیریه سرو1397/08/19
جزییات بیشترثبت کمک برای مددجوی رهگذر موردی یا متفرقه در نرم افزار خیریه سرو1397/07/12
جزییات بیشترافزودن یک دفترمعین به عناوین کمک پرداختی غیر نقدی در برنامه خیریه1397/07/02
جزییات بیشترافزودن یک دفترمعین به عناوین کمک پرداختی نقدی در برنامه خیریه1397/07/02
جزییات بیشترنحوه تغییر متن پیامک دریافت کمک نقدی خیرین در نرم افزار خیریه سرو1397/06/07
جزییات بیشترنحوه تغییر متن پیامک پرداخت کمک نقدی در نرم افزار خیریه سرو1397/06/05
جزییات بیشترارسال پیامک ثبت کمک دریافتی از خیرین در نرم افزار خیریه سرو1397/05/28
جزییات بیشترکمک های غیر نقدی در نرم افزار خیریه سرو1397/05/05
جزییات بیشترکمک نقدی پرداختی به مددجویان1397/04/08
جزییات بیشترثبت کمک های حامیان1397/04/02
جزییات بیشترثبت کمک های نقدی خیرین1397/03/30