مقاله در مورد خیرین

در این صفحه می توانید مقالاتی با موضوعات خیرین و غیره را مشاهده نمایید. جهت مشاهده هر مقاله با موضوع خیرین روی دکمه جزییات از جلوی هر یک از مقاله های آن کلیک نمایید. همچنین می توانید مقالات در مورد خیرین و خیرین در مورد نرم افزارهای صندوق صدقات،پرینت قولنامه،دفترچه تلفن، مشاور املاک،خیریه،چاپ بارکد،بدهکار و بستانکار،برنامه اندروید املاک، برنامه های اتوماسیون و کلیه مطالب آموزشی را مشاهده نمایید و غیره را مشاهده نمایید.

نمایشعنوان مطلبتاریخ ثبت
جزییات بیشترنقش خیرین در خیریه‌ها1402/04/09
جزییات بیشترمدیریت کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین1401/01/14
جزییات بیشترنحوه تهیه گزارش شش ماهه کمک های غیرنقدی خیرین در نرم افزار خیریه سرو1398/07/09
جزییات بیشترنحوه پرینت گزارش فصلی کمک های غیرنقدی خیرین در نرم افزار خیریه سرو1398/07/09
جزییات بیشترآموزش چاپ گزارش ماهانه کمک های غیرنقدی خیرین در نرم افزار خیریه سرو1398/07/07
جزییات بیشترخرید کالا با استفاده از پول خیرین در نرم افزار خیریه1397/07/27
جزییات بیشترنحوه تغییر متن پیامک تشکیل پرونده خیرین در نرم افزار خیریه سرو1397/06/07
جزییات بیشترنحوه تغییر متن پیامک دریافت کمک نقدی خیرین در نرم افزار خیریه سرو1397/06/07
جزییات بیشترنحوه ارسال یک پیامک برای خیرین موسسه خیریه با برنامه سرو1397/06/03
جزییات بیشترارسال پیامک ثبت کمک دریافتی از خیرین در نرم افزار خیریه سرو1397/05/28
جزییات بیشترصدور قبوض مشارکتی خیرین در نرم افزار خیریه سرو1397/05/09
جزییات بیشترمعرفی خیرین در نرم افزار خیریه سرو1397/04/24
جزییات بیشترلیست خیرین معرفی شده1397/04/18
جزییات بیشترثبت کمک های نقدی خیرین1397/03/30
جزییات بیشترثبت خیرین غیرمشارکتی1397/03/11
جزییات بیشترثبت خیرین غیرمشارکتی در نرم افزار خیریه1397/03/10