مقاله در مورد مسکن

در این صفحه می توانید مقالاتی با موضوعات مسکن و غیره را مشاهده نمایید. جهت مشاهده هر مقاله با موضوع مسکن روی دکمه جزییات از جلوی هر یک از مقاله های آن کلیک نمایید. همچنین می توانید مقالات در مورد مسکن و مسکن در مورد نرم افزارهای صندوق صدقات،پرینت قولنامه،دفترچه تلفن، مشاور املاک،خیریه،چاپ بارکد،بدهکار و بستانکار،برنامه اندروید املاک، برنامه های اتوماسیون و کلیه مطالب آموزشی را مشاهده نمایید و غیره را مشاهده نمایید.

نمایشعنوان مطلبتاریخ ثبت
جزییات بیشتروضعیت مسکن میزان رهن و اجاره مددجویان1400/12/22
جزییات بیشترآمار مددجویان براساس وضعیت مسکن در نرم افزار خیریه1397/08/13
جزییات بیشترآمار مددجویان براساس وضعیت مسکن و جنسیت در نرم افزار خیریه1397/08/12
جزییات بیشتربدست آوردن آمارگیری از وضع مسکن و وضع جسمانی در نرم افزار خیریه1397/03/25
جزییات بیشتربدست آوردن آمارگیری از وضع مسکن و وضع جسمانی در نرم افزار خیریه1397/03/17