دانلود کد تبدیل مبنای هشت به ده دهی در سی پلاس پلاس

دانلود کد تبدیل مبنای هشت به ده دهی در سی پلاس پلاس

این سورس کد یک پروژه با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus است که یک عدد بر مبنای هشت یا اوکتال یا octal را به مبنای ده دهی یا دسیمال decimal تبدیل می کند

دانلود کد تبدیل مبنای هشت به ده دهی در سی پلاس پلاس
این سورس کد یک پروژه با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus است که یک عدد بر مبنای هشت یا اوکتال یا octal را به مبنای ده دهی یا دسیمال decimal تبدیل می کند. وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند از او یک عدد بر مبنای هشت یا اوکتال در خواست می شود و سپس برنامه خروجی عدد را بر مبنای  ده یا همان اعداد معمولی می دهد.
جملات کلیدی:
سورس تبدیل مبنای هشت به مبنای ده دهی
کد تبدیل اوکتال به  دسیمال در سی پلاس پلاس
تبدیل عدد octal به عدد decimal  در سی پلاس پلاس
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.