دانلود پروژه تبدیل هگزادسیمال به باینری با زبان c

دانلود پروژه تبدیل هگزادسیمال به باینری با زبان c

این پروژه نوشته شده یک سورس کد تبدیل هگزار دسیمال Hexadecimal به باینری Binary است که با استفاده از زبان برنامه نویسی سی یا زبان سی نوشته شده است. وقتی که کاربر برنامه را اجرا می کند از او درخواست می شود که یک عدد بر مبنای 16 یا هگز وارد کند سپس برنامه معادل باینری یا دودویی آن را به خروجی می دهد

دانلود پروژه تبدیل هگزادسیمال به باینری با زبان c


این پروژه نوشته شده یک سورس کد تبدیل هگزار دسیمال Hexadecimal به باینری Binary است که با استفاده از زبان برنامه نویسی سی یا زبان سی نوشته شده است. وقتی که کاربر برنامه را اجرا می کند از او درخواست می شود که یک عدد بر مبنای 16 یا هگز وارد کند سپس برنامه معادل باینری یا دودویی آن را به خروجی می دهد. فایل سورس همراه این پروژه یا نرم افزار با پسوند c می باشد که مخصوص فایل های نوشته شده با زبان c می باشد.
جملات کلیدی:
تبدیل هگز به باینری
تبدیل هگزادسیمال به باینری
تبدیل مبنای شانزده به دودویی در زبان سی
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.