دانلود کد پیدا کردن ترانهاده یک ماتریس با زبان جاوا

دانلود کد پیدا کردن ترانهاده یک ماتریس با زبان جاوا

این پروژه یک سورس آماده به منظور پیدا نمودن ترانهاده یا Transpose یک ماتریس می باشد که با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان تشرش نوشته شده است

دانلود کد پیدا کردن ترانهاده یک ماتریس با زبان جاوا

این پروژه یک سورس آماده به منظور پیدا نمودن ترانهاده یا Transpose یک ماتریس می باشد که با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان تشرش نوشته شده است. پس از اینکه کاربر پروژه را اجرا کرد یک ماتریس سه در سه از ورودی دریافت می شود و سپس ترانهاده آن محاسبه شده و سپس نتیجه ترانهاده یافته شده در خروجی نمایش داده می شود.

به منظور پیدا نمودن(یافتن) ترانهاده یا Transpose یک ماتریس، جای سطر ها و ستون ها را عوض نمایید. ما از حرف ” T ” در بالای راست ماتریس بعنوان نماد ترانهاده استفاده می کنیم.

فایل قابل نوشته شده قابل پیاده سازی در هر برنامه تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.

پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.