گزارش به روزرسانی شماره 89 نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1397/06/26

دانلود آپدیت شماره هشتادو نه 89 نرم افزار جامع موسسات خیریه: نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و نه یا 89 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می


گزارش به روزرسانی شماره 89 نرم افزار خیریه سرو
نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و نه یا 89 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.


اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 89 نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو عبارتند از:
 افزودن امکان تولید گزارش عملکرد در منوی گزارشات
 امکان پرداخت سبدکالا به صورت گروهی به مددجویان در منوی کمک، کمک غیرنقدی
 امکان افزودن قیمت به قسمت سبدکالا
 تکمیل تر شدن پرسش  و پاسخ  های متنی در قسمت منوی ابزارها

دانلود نرم افزار خیریه سروسایر مقالات آموزشی شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز :