گزارش به روزرسانی شماره 32 نرم افزارچاپ قولنامه سرو

خلاصه
1399/03/15

نرم افزار چاپ قولنامه مشاور املاک سرو به نسخه سی و دو یا 32 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار چاپ قولن


گزارش به روزرسانی شماره 32 نرم افزارچاپ قولنامه سرو
نرم افزار چاپ قولنامه مشاور املاک سرو به نسخه سی و دو  یا 32 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار چاپ قولنامه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.


اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 32 نرم افزار چاپ قولنامه مشاور سرو عبارتند از:
 بارگزاری اطلاعات مشاور املاک در قولنامه ها
 تغییرات جزیی در قالب قولنامه ها
 امکان برگرداندن قالب اجاره نامه به حالت اولیه نصب در قسمت تنظیمات
 امکان برگرداندن قالب مبایعه نامه به حالت اولیه نصب در قسمت تنظیمات
 امکان برگرداندن قالب پیش فاکتورها به حالت اولیه نصب در قسمت تنظیمات
 امکان برگرداندن قالب دفترچه تلفن به حالت اولیه نصب در قسمت تنظیمات
 تغییرات جزیی در فرم های ثبت قولنامه در نرم افزار چاپ قولنامه سرو