گزارش به روزرسانی شماره 30 نرم افزارچاپ قولنامه سرو

خلاصه
1399/02/03

نرم افزار چاپ قولنامه مشاور املاک سرو به نسخه سی یا 30 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار چاپ قولنامه س


گزارش به روزرسانی شماره 30 نرم افزارچاپ قولنامه سرو
نرم افزار چاپ قولنامه مشاور املاک سرو به نسخه سی  یا 30 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار چاپ قولنامه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.


اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 30 نرم افزار چاپ قولنامه مشاور سرو عبارتند از:
 رفع اشکال انتخاب اشخاص در نسخه قبل
تکمیل امکان جستجو در مشخصات خریدار،فروشنده،موجر و مستاجر
 تکمیل تر نمودن برنامه

 ایده های پیشنهادی را از طریق سایت سروسافت،بخش تماس با ما برای ما ارسال نمایید.
باتشکر،موفق باشید
تاریخ به روز رسانی نسخه 30 نرم افزار چاپ قولنامه 1399/02/03 می باشد