گزارش به روزرسانی شماره 29 نرم افزارچاپ قولنامه سرو

خلاصه
1398/12/23

نرم افزار چاپ قولنامه مشاور املاک سرو به نسخه بیست و نه یا 29 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار چاپ قو


گزارش به روزرسانی شماره 29 نرم افزارچاپ قولنامه سرو
نرم افزار چاپ قولنامه مشاور املاک سرو به نسخه بیست و نه  یا 29 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار چاپ قولنامه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.


اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 29 نرم افزار چاپ قولنامه مشاور سرو عبارتند از:
 امکان جستجو در لیست اجاره نامه ها براساس نام،نام خانوادگی،تلفن،کدملی موجر یا مستاجر و نام وکیل،نام خانوادگی وکیل و کدملی وکیل،وصی و غیره
 امکان جستجو در لیست مبایعه نامه براساس نام،نام خانوادگی،تلفن،کدملی خریدار و فروشنده و نام وکیل،نام خانوادگی وکیل و کدملی وکیل،وصی و غیره
 امکان پیوست مدارک همچون اسکن اجاره نامه چاپ شده،کارت ملی،شناسنامه و غیره در پرونده هر یک از اجاره نامه ها بصورت جداگانه
 امکان پیوست مدارک همچون اسکن مبایعه نامه،کارت ملی،شناسنامه و غیره در پرونده هر یک از مبایعه نامه بصورت جداگانه
 امکان انتخاب تعداد دانگ در ماده 2 اجاره نامه
 امکان انتخاب تعداد دانگ در ماده 2 مبایعه نامه
افزودن گزینه الباقی در قسمت نحوه پرداخت در قسمت مبایعه نامه
 افزودن گزینه الباقی در قسمت نحوه پرداخت در قسمت اجاره نامه
 تغییر کلمه مراجعه در ماده 6 بند 1-6 به گزینه مراجع


 به منظور پشتیبانی و حمایت از نسخه های قبلی نرم افزار چاپ قولنامه مشاور املاک سرو، نسخه های قبل از 29 برای انتقال مشخصات اشخاص مندرج در قولنامه به اجاره نامه ها و مبایعه نامه، از منوی امکانات،گزینه سایر و سپس گزینه تبدیل برنامه قدیم به جدید را کلیک نموده و سپس روی دکمه موجود(فقط یکبار) کلیک کنند.


 ایده های پیشنهادی را از طریق سایت سروسافت،بخش تماس با ما برای ما ارسال نمایید.
باتشکر،موفق باشید
تاریخ به روز رسانی نسخه 29 نرم افزار چاپ قولنامه 1398/12/23 می باشد