اصلاح تصرف عدوانی در مشاور املاک‌ها چیست؟

خلاصه
1398/06/21

اصطلاح تصرف عدوانی وقتی استفاده می شود که ملک یک شخص را بدون رضایتش از مالک بگیرند. بطور کلی به خارج شدن مال غیر منقول(همانند ملک) بدون رضایت مالکش ت

اصلاح تصرف عدوانی در مشاور املاک‌ها چیست؟
معنای تصرف عدوانی در کلمه
واژه «تصرف» بر اساس لغتنامه معین به معنای «به دست آوردن»،  «مالک شدن می دهد و د واژه «عدوانی» بر ساس واژه نامه عمید به معنای «از روی ظلم و ستم» می دهد.
مفهوم تصرف عدوانی در مشاورین املاک ها چیست؟
اصطلاح تصرف عدوانی وقتی استفاده می شود که ملک یک شخص را بدون رضایتش از مالک بگیرند. بطور کلی به خارج شدن مال غیر منقول(همانند ملک) بدون رضایت مالکش تصرف عدوانی می گویند.