مقاله در مورد موسسه خیریه

در این صفحه می توانید مقالاتی با موضوعات موسسه خیریه و غیره را مشاهده نمایید. جهت مشاهده هر مقاله با موضوع موسسه خیریه روی دکمه جزییات از جلوی هر یک از مقاله های آن کلیک نمایید. همچنین می توانید مقالات در مورد موسسه خیریه و موسسه خیریه در مورد نرم افزارهای صندوق صدقات،پرینت قولنامه،دفترچه تلفن، مشاور املاک،خیریه،چاپ بارکد،بدهکار و بستانکار،برنامه اندروید املاک، برنامه های اتوماسیون و کلیه مطالب آموزشی را مشاهده نمایید و غیره را مشاهده نمایید.

نمایشعنوان مطلبتاریخ ثبت
جزییات بیشترنحوه ثبت کمک غیر نقدی به مددجویان در نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/07/19
جزییات بیشترنحوه ثبت کمک نقدی به مددجو در نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/07/18
جزییات بیشترچگونه در نرم افزار مدیریت خیریه سرو گزارش حامیان را چاپ نماییم1399/07/12
جزییات بیشترنحوه چاپ گزارش تحقیق در نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/07/10
جزییات بیشترچاپ گزارش معرفی به پزشک در نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/07/09
جزییات بیشترگزارش گیری کمک های غیر نقدی در نرم افزار مدیریت خیریه1399/07/09
جزییات بیشترنحوه چاپ و گزارش گیری کمک های نقدی در نرم افزار خیریه سرو1399/07/08
جزییات بیشترصدور کارت عضویت در نرم افزار مدیریت موسسه خیریه سرو1399/07/06
جزییات بیشترنحوه چاپ گروهی کارتکس در نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/06/30
جزییات بیشترروش چاپ کارتکس در نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/06/29
جزییات بیشترنحوه ویرایش مشخصات مددجویان در نرم افزار مدیریت خیریه سرو 1399/06/28
جزییات بیشتراضافه نمودن مددجو به لیست مددجویان نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/06/24
جزییات بیشترگزارش به روزرسانی شماره 114 نرم افزار خیریه سرو1399/06/24
جزییات بیشترکارایی ابزار کمبودها در نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/06/24
جزییات بیشترمنوی ثبت مددجو در نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو1399/06/23
جزییات بیشترنحوه ثبت گزارش محقق در نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو1399/06/19
جزییات بیشترابزارهای پیوست و یادداشت در نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو1399/06/17
جزییات بیشترثبت افراد تحت تکفل در فرم ثبت مددجو نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو1399/06/15
جزییات بیشترنحوه افزودن مددجو در نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو1399/06/15
جزییات بیشتر شروع به کار و استفاده از نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو1399/06/12
جزییات بیشترآموزش نصب نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو1399/06/09
جزییات بیشترگزارش به روزرسانی شماره 112 نرم افزار خیریه سرو1399/05/11
جزییات بیشترگزارش به روزرسانی شماره 111 نرم افزار خیریه سرو1399/04/21
جزییات بیشترگزارش به روزرسانی شماره 110 نرم افزار خیریه سرو1399/03/06
جزییات بیشترگزارش به روزرسانی شماره 109 نرم افزار خیریه سرو1399/02/08
جزییات بیشترگزارش به روزرسانی شماره 108 نرم افزار خیریه سرو1399/01/30
جزییات بیشترگزارش به روزرسانی شماره 107 نرم افزار خیریه سرو1398/12/16
جزییات بیشترآموزش حذف دکمه های بزرگ نرم افزار خیریه سرو1398/11/28
جزییات بیشترآموزش تغییر عکس میزکار نرم افزار خیریه سرو1398/11/08
جزییات بیشتراصطلاحات تنظیمات اولیه در نرم افزار خیریه سرو1398/11/05
12345678910...