دانلود کد پیدا کردن تعداد تکرار یک حرف در یک جمله در سی پلاس پلاس

دانلود کد پیدا کردن تعداد تکرار یک حرف در یک جمله در سی پلاس پلاس

این پروژه یک سورس کد پیدا کردن تعداد تکرار یک حرف در یک جمله می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نوسی سی پلاس پلاس c plus plus نوشته شده است.

دانلود کد پیدا کردن تعداد تکرار یک حرف در یک جمله در سی پلاس پلاس
این پروژه یک سورس کد پیدا کردن  تعداد تکرار یک حرف در یک جمله  می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نوسی سی پلاس پلاس c plus plus نوشته شده است.
پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او خواسته می شود که یک جمله را وارد کند و سپس از او خواسته می شود که یک کاراکتر وارد کند  سپس برنامه در خروجی نمایش می دهد مشخص می کند که آن کاراکتر که کاربر وارد کرده چندبار در آن جمله تکرار شده است.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.