دانلود کد چسپاندن دو رشته به هم در سی پلاس پلاس

دانلود کد چسپاندن دو رشته به هم در سی پلاس پلاس

این پروژه یک سورس کد چسپاندن دو رشته بهم می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نوسی سی پلاس پلاس c plus plus نوشته شده است. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد برنامه از او دو رشته(متن) را می گیرد سپس آنها را به هم می چسپاند

دانلود کد چسپاندن دو رشته به هم در سی پلاس پلاس
این پروژه یک سورس کد چسپاندن دو رشته بهم می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نوسی سی پلاس پلاس c plus plus نوشته شده است.
پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد برنامه از او دو رشته(متن) را می گیرد سپس آنها را به هم می چسپاند، برای مثال اگر کاربر در رشته اولی کلمه sarv را وارد کند و در رشته دوم soft را وارد کند در خروجی کلمه sarvsoft نمایش داده می شود.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.