دانلود کد تبدیل مبنای هشت به هگزادسیمال در سی پلاس پلاس

دانلود کد تبدیل مبنای هشت به هگزادسیمال در سی پلاس پلاس

این سورس کد یک پروژه با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus است که یک عدد بر مبنای هشت یا اوکتال یا octal را به مبنای شانزده یا هگزا دسیمال Hexadecimal تبدیل می کند

دانلود کد تبدیل مبنای هشت به هگزادسیمال در سی پلاس پلاس
این سورس کد یک پروژه با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus است که یک عدد بر مبنای هشت یا اوکتال یا octal را به مبنای شانزده یا هگزا دسیمال  Hexadecimal تبدیل می کند. وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند از او یک عدد بر مبنای هشت یا اوکتال در خواست می شود و سپس برنامه خروجی عدد را بر مبنای  شانزده یا همان اعداد هگز می دهد.
جملات کلیدی:
سورس تبدیل مبنای هشت به مبنای شانزده
کد تبدیل اوکتال به  هگزا دسیمال در سی پلاس پلاس
تبدیل عدد octal به عدد Hexadecimal  در سی پلاس پلاس
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.