دانلود کد محاسبه محیط و مساحت مستطیل در سی پلاس پلاس

دانلود کد محاسبه محیط و مساحت مستطیل در سی پلاس پلاس

این سورس کد، کد یک برنامه است که از کاربر طول و عروض مستطیل را می گیرد و سپس محیط و مساحت آن را با استفاده از زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus محاسبه می کند.

دانلود کد محاسبه محیط و مساحت مستطیل در سی پلاس پلاس
این سورس کد، کد یک برنامه است که از کاربر طول و عروض مستطیل را می گیرد و سپس محیط و مساحت آن را با استفاده از زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus محاسبه می کند.
وقتی که کاربر برنامه را اجرا می کند از او درخواست می شود اندازه طول و عرض اضلاع را وارد کند سپس برنامه محیط و مساحت مستطیل را محاسبه می کند و در خروجی نمایش می دهد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.